Sprawności snowboardowe i formalne szkolenia

sprawności snowboardoweKomisja Szkolenia jest działającym już od czterech lat organem Polskiego Związku Snowboardowego. Została stworzona, by usystematyzować szkolenie i rozpoznawanie osób szkolących snowboarderów. Od samego momentu założenia Komisji wypracowano bardzo dobrze przyjęty system szkolenia oparty o systematykę ewolucji techniki jazdy oraz opartą na nim hierarchię stopni instruktorskich. Komisja Szkolenia stworzyła programy obozów i szkoleń, w tym przede wszystkim odpowiednie warunki przyjęcia na szkolenia oraz właściwe wymagania dla ich ukończenia. Pierwszym efektem prac Komisji Szkolenia było wyszkolenie grup demonstratorów, pomocników instruktorów i samych instruktorów, którzy odpowiedzialni są za stworzenie Licencjonowanych Szkół Snowboardu.

Tylko one organizują obecnie kursy pod patronatem PZS. Droga do zostania instruktorem snowboardu jest długa i wymaga ciężkiej pracy, ale jest do pokonania. Wymaga to wejścia w system szkolenia, który jest oparty o zdobywanie konkretnych umiejętności i potwierdzanie ich. Według nowego systemu każdy adept snowboardu zalicza kolejne ewolucje, przez co należy rozumieć pokonywanie kolejnych szczebli umiejętności, o które oparty jest cały system szkolenia. Zdobywa się, a właściwie potwierdza się posiadanie stopni sprawności I-III. Zdobycie każdego ze stopni sprawności uwarunkowane jest umiejętnością wykonania konkretnych ewolucji w sposób określony w odpowiednich wytycznych. W praktyce oznacza to, że jeśli dana osoba chce uzyskać pierwszy stopień sprawności, musi potwierdzić umiejętność wykonania ewolucji poziomu pierwszego w sposób określony przez Polski Związek Snowboardu.

kurs na instruktora snowboarduZdobycie odpowiedniego stopnia sprawności jest niezbędne do rozpoczęcia szkolenia o określonym poziomie skomplikowania. I tak na kursy demonstratorów dopuszczane są tylko osoby, które posiadają pierwszy stopień sprawności. Pozwala to uniknąć sytuacji, kiedy osoby o znikomych umiejętnościach chcą zostać instruktorami. Dzięki stopniom sprawności można łatwo określić umiejętności danej osoby i rozpoznawać obiektywnie jej kwalifikacje. Nie ma wymogu, by ukończyć kurs przed przystąpieniem do egzaminu na określony stopień sprawności, ale ze względu na wymogi dostosowania się do bardzo konkretnych wytycznych dla danych ewolucji, jest to wskazane. Inaczej wygląda tylko sytuacja przy III stopniu sprawności, ponieważ egzaminy na ten poziom realizowane są w trakcie szkolenia na pomocnika instruktora i nie ma możliwości podejścia do nich w żadnym innym trybie. Nie jest to jednak żadnym istotnym problemem, ponieważ jedynym powodem zdobycia tak wysokiego poziomu sprawności może być chęć uzyskania oficjalnych kwalifikacji szkoleniowych, do czego kurs pomocnika jest elementem niezbędnym.

Powiązane artykuły

Nasz partner

Green Way - Lider wśród centrów szkoleniowych!

Wybierz szkolenia w firmie Green Way, aby nauczyć się nowego ciekawego zawodu. Z nami możesz spokojny o swoją przyszłość!