Przebieg kursu dla instruktora snowboardu

przebieg kursu na instruktora snowboarduPierwszą częścią kursu, czyli częścią ogólną, jest zawsze teoria. Trwa ona 100 godzin lekcyjnych po 45 minut każda. Zwolnieni z niej są wszyscy absolwenci szkół wyższych o kierunkach wychowanie fizyczne i sport, absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu oraz osoby, które zdały w Polskiej Akademii Sportu egzamin pisemny ze sportu lub rekreacji ruchowej. Na zwolnienie mogą liczyć ponadto wszyscy instruktorzy sportowi innych dyscyplin sportowych. Całość nauki teoretycznej odbywa się przez e-learning (materiały dostarczane drogą elektroniczną) i kończy się egzaminem pisemnym, do którego przysługuj jedna darmowa poprawka w terminie wskazanym przez PAS. Na tym etapie kursu poznaje się przedmioty podstawowe i kierunkowe, wśród których można wymienić miedzy innymi żywienie i dietetykę, korektywę i kompensację, emisję głosu, prawo o sporcie, fizjologię wysiłku fizycznego, teorię rekreacji ruchowej, a także rzeczy bardzo przydatne bezpośrednio każdemu instruktorowi niezależnie od prowadzonych przez niego zajęć, w tym psychologię, pedagogikę, anatomię ogólną, anatomie narządu ruchu oraz oczywiście pierwszą pomoc medyczną.

Druga część kursu trwa 150 godzin lekcyjnych. Jest to część specjalistyczna obejmująca teorię i praktykę. Składają się na nią ćwiczenia, warsztaty i wykłady w zieleńcu trwające łącznie 80 godzin lekcyjnych. Po niej następuje egzamin specjalistyczny i w tym przypadku także przysługuje jedna darmowa poprawka na takich samych zasadach, jak przy teorii. Drugim elementem specjalizacji jest praca własna kursanta przewidziana na 70 godzin lekcyjnych. W tym czasie musi sam pogłębiać wiedzę i realizować wskazane mu projekty, na przykład opracować program obozu sportowego. Złożenie zadanych prac jest warunkiem ukończenia kursu. Kierownik kursu może zlecić dodatkowe prace.

Powiązane artykuły

Nasz partner

Green Way - Lider wśród centrów szkoleniowych!

Wybierz szkolenia w firmie Green Way, aby nauczyć się nowego ciekawego zawodu. Z nami możesz spokojny o swoją przyszłość!